آموزشگاه نیک سان

آموزشگاه طراحی دوخت نیک سان با مجوز رسمی سازمان فنی و حرفه ای ارائه دهنده دوره های بروز طراحی دوخت می باشد همچنین این آموزشگاه با راه اندازی قسمت مزون ارائه دهنده خدمات تخصصی طراحی لباس می باشد.

آموزش حرفه ای خیاطی در اصفهان

با سه قدم  یک خیاط حرفه ای شو

آموزش دوره های خیاطی

دریافت مدرک فنی و حرفه ای

راه اندازی کارگاه یا مزون

دوره های آموزشگاه نیک سان

دوره نازک دوز

کد استاندارد 753120510010001
ساعت استاندارد   460
لینک استاندارد
نحوه برگذاری   حضوری
تاریخ شروع دوره   1402/01
روز های کلاس   روز های زوج
ساعت کلاس   8-12
وضعیت دوره :   در حال ثبت نام
مربی دوره   خانم ناهید حسینی

دوره نازک دوز

کد استاندارد 753120510010001
ساعت استاندارد   460
لینک استاندارد
نحوه برگذاری   حضوری
تاریخ شروع دوره   1401/01
روز های کلاس   روز های زوج
ساعت کلاس   8-12
وضعیت دوره :   پایان یافته
مربی دوره   خانم ناهید حسینی

دوره مانتو دوز

کد استاندارد 753120510050002
ساعت استاندارد   200
لینک استاندارد 
نحوه برگذاری   حضوری
تاریخ شروع دوره   1402/01
روز های کلاس   روز های فرد
ساعت کلاس   8-12
وضعیت دوره :   درحال ثبت نام
مربی دوره   خانم ناهید حسینی

مجله تخصصی طراحی دوخت نیک سان