دوره مانتو دوز

عنوان دوره : مانتو دوز
کد استاندارد دوره : 753120510050002
ساعت تئوری : 45
ساعت عملی : 155
ساعت پروژه : 0
ساعت استاندارد  : 200
نحوه برگزاری : حضوری
لینک استاندارد : دانلود

مانتو دوز

مانتو دوز یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاک است که دارای شایستگی های دوخت مانتوی اجتماع،دوخت مانتوی مجلسی، دوخت مانتوی مشاغل، دوخت مانتوی فانتزی و دوخت مانتوی اسپرت را در بر می گیرد و در ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل پارچه فروش، خرازی و تولید پوشاک زنانه در ارتباط است.

مقالات مرتبط

دوره های مرتبط